Dataset

Huishoudens; kindertal, leeftijdsklasse kind, regio, 1 januari

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/24/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Particuliere huishoudens met thuiswonende kinderen in Nederland op 1 januari naar type huishouden, kindertal, leeftijd van het jongste en het oudste thuiswonende kind en regio.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten. In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie. Bijvoorbeeld: voor de gemeente Vianen, die per 1 januari 2002 is overgegaan van de provincie Zuid-Holland naar de provincie Utrecht, geldt dat ze in de tabel is gegroepeerd in de provincie Utrecht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001

Let op: Bij het selecteren van gemeenten van één jaar uit deze tabel kan een Server Error optreden met de melding '404- File or directory not found'. De oorzaak is een te lange URL. De melding kan worden voorkomen door alle gemeenten te selecteren of gemeenten in blokken te selecteren (a tot en met l, m tot en met z).

Status van de cijfers: Alle opgenomen cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 7 juni 2024: De definitieve cijfers van 1 januari 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het derde kwartaal van 2025 worden de cijfers van 1 januari 2025 in de tabel opgenomen.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71487ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71487ned

Particuliere huishoudens met kinderen in Nederland op 1 januari naar type huishouden, kindertal, leeftijd jongste en oudste kind en regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71487ned

Particuliere huishoudens met kinderen in Nederland op 1 januari naar type huishouden, kindertal, leeftijd jongste en oudste kind en regio