Group

Bevolkingskenmerken [Corona]

Permanent linkCopied

5 datasets

 • Deze publicatie bevat informatie over personen in huishoudens in Nederland per 1 januari naar positie in het huishouden, geslacht en leeftijd. Gegevens beschikbaar vanaf: 1995. Status van de cijfers: ...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
 • Particuliere huishoudens met thuiswonende kinderen in Nederland op 1 januari naar type huishouden, kindertal, leeftijd van het jongste en het oudste thuiswonende kind en regio. De in de tabel opgenome...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
 • Deze tabel bevat gegevens over de bevolkingsontwikkeling in Nederland, per dag. In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken: Levendgeborenen; Overledenen; Huwelijkssluiti...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Dutch citizenship
 • Met behulp van de Leefbaarometer kan leefbaarheid in alle bewoonde wijken, buurten en straten in Nederland gemonitord worden. Op basis van een honderdtal objectieve indicatoren geeft de Leefbaarometer...

  Data owner: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Housing
 • Op de kaart ziet u de leefbaarheid in alle buurten, wijken en gemeenten. Hoe beter de ‘leefbaarheidssituatie’ (groene locaties op de kaart), hoe beter de buurt aansluit bij wat mensen nodig hebben om ...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment