Dataset

Bevolkingsontwikkeling; levendgeborenen, overledenen en migratie, per dag

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over de bevolkingsontwikkeling in Nederland, per dag.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:

  • Levendgeborenen;
  • Overledenen;
  • Huwelijkssluitingen (exclusief gesloten partnerschapsregistraties);
  • Partnerschapsregistraties
  • (Echt)scheidingen (vanaf 2010 inclusief ontbonden partnerschapsregistraties);
  • Binnen Nederland verhuisde personen;
  • Buitenlandse migratie;
  • Nationaliteitswijzigingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief. De manier waarop de cijfers over bevolkingsontwikkeling worden geproduceerd is in 2014 gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat de cijfers van bevolkingsontwikkeling over 2013 in verschillende tabellen soms niet overeenkomen. De verschillen zijn minimaal en treden alleen op in 2013.

De cijfers van de maandtotalen kunnen afwijken van de cijfers per maand in andere tabellen. Het verschil wordt verklaard door berichten van het voorgaande jaar die het CBS in het waarnemingsjaar heeft ontvangen, de zogenaamde nagekomen berichten. Omdat in de tabel de exacte gebeurtenisdatum van een geboorte, een overlijden, en dergelijke in een bepaald waarnemingsjaar wordt getoond kunnen nagekomen berichten hierin niet zonder meer worden opgenomen. Dit is in de tabel opgelost door per jaar een categorie ‘Overig’ op te nemen. Deze categorie bevat de nagekomen berichten. Voor een uitgebreide uitleg van ‘nagekomen berichten’ wordt verwezen naar de korte onderzoekbeschrijving ‘Bevolkingsstatistiek’, zie paragraaf 4.

Wijzigingen per 8 september 2023: Cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het vierde kwartaal van 2024 worden cijfers over 2023 in deze tabel opgenomen.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70703ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70703ned

Bevolkingsontwikkeling per dag; geboorte, sterfte, huwelijken, partnerschappen, echtscheidingen, migratie en nationaliteitswijzigingen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70703ned

Bevolkingsontwikkeling per dag; geboorte, sterfte, huwelijken, partnerschappen, echtscheidingen, migratie en nationaliteitswijzigingen