Dataset

Caribisch Nederland; bevolkingsontwikkeling 2007-2015

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat informatie over de bevolkingsontwikkeling op de eilanden Bonaire, Saba en Sint-Eustatius door geboorte, sterfte en buitenlandse migratie. De eilanden Bonaire, Saba en Sint-Eustatius maken vanaf 10 oktober 2010 als bijzondere gemeente deel uit van Nederland. De in de tabel opgenomen cijfers over de bevolkingsontwikkeling in de periode 2007-2009 zijn afkomstig van Central Bureau of Statistics Netherlands Antilles and Island Registries (CBS-NA). De in de tabel opgenomen cijfers over de bevolkingsontwikkeling vanaf het jaar 2010 zijn afkomstig van Centraal Bureau voor de Statistiek in Nederland (CBS).

Gegevens beschikbaar van 2007 tot en met 2015.

Status van de cijfers: Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

In de jaren 2007 en 2008 is het aantal overleden personen voor Saba en Sint-Eustatius geschat. Daardoor corresponderen de aantallen van de bevolkingsgroei van die eilanden in 2008 niet met de standcijfers van 31 december 2008 en 1 januari 2009.

Wijzigingen per 26 maart 2018: Deze tabel is stopgezet. De tabel wordt opgevolgd door Caribisch Nederland; bevolkingsontwikkeling, geboorte, sterfte en migratie, zie de link in paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80539ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80539ned

Bevolkingsontwikkeling Caribisch Nederland geboorte, sterfte, immigratie, emigratie

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80539ned

Bevolkingsontwikkeling Caribisch Nederland geboorte, sterfte, immigratie, emigratie