Dataset

Prognose bevolking; intervallen bevolkingsontwikkeling, 2002 - 2049

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Intervallen levendgeborenen, overledenen en buitenlandse migratie. Prognose intervallen 95% en 67% (onder- en bovengrens).

Gegevens beschikbaar van 2002 tot en met 2049.

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 26 april 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70870NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70870NED

Intervallen levendgeborenen, overledenen en buitenlandse migratie Prognose intervallen 95% en 67% (onder - en bovengrens)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70870NED

Intervallen levendgeborenen, overledenen en buitenlandse migratie Prognose intervallen 95% en 67% (onder - en bovengrens)