Dataset

Bevolkingsontwikkeling; regio per maand

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/28/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de veranderingen in de bevolkingsomvang van Nederland per regio. Deze veranderingen kunnen ontstaan door levend geboren kinderen, overledenen, immigratie, emigratie (inclusief administratieve correcties) en overige correcties. Daarnaast zijn ook cijfers over de totale bevolkingsgroei, begin- en eindbevolking opgenomen.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten. De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten. In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2002.

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2023 zijn definitief. De cijfers van de ‘Bevolking aan het begin van de periode’ voor januari 2024 zijn definitief. De overige cijfers vanaf 2024 zijn voorlopig. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.

Wijzigingen per 28 juni 2024: De definitieve cijfers over 2023 en de voorlopige cijfers over mei 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Aan het einde van iedere maand worden de voorlopige cijfers over de voorafgaande maand gepubliceerd. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk. In het derde kwartaal van elk jaar worden de voorlopige cijfers over het voorgaande jaar vervangen door definitieve cijfers.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37230ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37230ned

Bevolkingsontwikkeling: geboorte, sterfte, migratie per regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37230ned

Bevolkingsontwikkeling: geboorte, sterfte, migratie per regio