Dataset

Bevolkingsontwikkeling; migratieachtergrond en generatie; 1996-2021

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de bevolkingsontwikkeling van de inwoners in Nederland naar migratieachtergrond en generatie.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:

  • Bevolking op 1 januari (beginbevolking) naar migratieachtergrond en generatie;
  • Bevolkingsgroei (totaal) naar migratieachtergrond en generatie;
  • Levendgeborenen naar migratieachtergrond en generatie;
  • Overledenen naar migratieachtergrond en generatie;
  • Immigratie naar migratieachtergrond en generatie;
  • Emigratie naar migratieachtergrond en generatie;
  • Correcties naar migratieachtergrond en generatie;
  • Bevolking op 31 december (eindbevolking) naar migratieachtergrond en generatie.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar van 1996 tot en met 2021.

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 1 september 2023: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Bevolkingsontwikkeling; herkomst en geboorteland (ouders). Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70751ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70751ned

Bevolkingsontwikkeling door geboorte, sterfte en migratie naar migratieachtergrond en generatie

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70751ned

Bevolkingsontwikkeling door geboorte, sterfte en migratie naar migratieachtergrond en generatie