Dataset

Bevolkingsontwikkeling; levendgeborenen, overledenen en migratie, per dag

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 07-12-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
 • Nederlanderschap
Toegang Publiek
 • Informatie
 • Databronnen
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Deze tabel bevat gegevens over de bevolkingsontwikkeling in Nederland, per dag.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:

 • Levendgeborenen;
 • Overledenen;
 • Huwelijkssluitingen (exclusief gesloten partnerschapsregistraties);
 • Partnerschapsregistraties
 • (Echt)scheidingen (vanaf 2010 inclusief ontbonden partnerschapsregistraties);
 • Binnen Nederland verhuisde personen;
 • Buitenlandse migratie;
 • Nationaliteitswijzigingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief. De manier waarop de cijfers over bevolkingsontwikkeling worden geproduceerd is in 2014 gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat de cijfers van bevolkingsontwikkeling over 2013 in verschillende tabellen soms niet overeenkomen. De verschillen zijn minimaal en treden alleen op in 2013.

De cijfers van de maandtotalen kunnen afwijken van de cijfers per maand in andere tabellen. Het verschil wordt verklaard door berichten van het voorgaande jaar die het CBS in het waarnemingsjaar heeft ontvangen, de zogenaamde nagekomen berichten. Omdat in de tabel de exacte gebeurtenisdatum van een geboorte, een overlijden, en dergelijke in een bepaald waarnemingsjaar wordt getoond kunnen nagekomen berichten hierin niet zonder meer worden opgenomen. Dit is in de tabel opgelost door per jaar een categorie ‘Overig’ op te nemen. Deze categorie bevat de nagekomen berichten. Voor een uitgebreide uitleg van ‘nagekomen berichten’ wordt verwezen naar de korte onderzoekbeschrijving ‘Bevolkingsstatistiek’, zie paragraaf 4.

Wijzigingen per 19 oktober 2020: De cijfers van ‘Binnen gemeenten verhuisde personen’ en ‘Tussen gemeenten verhuisde personen’ in de perioden 2012 tot en met 2018 zijn gecorrigeerd. Deze aantallen uit deze kolommen waren verwisseld. De correcties hebben geen gevolgen voor de overige cijfers in de tabel. Cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het vierde kwartaal van 2022 worden cijfers over 2020 en 2021 in deze tabel opgenomen.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70703ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identifiers

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70703ned

Bevolkingsontwikkeling per dag; geboorte, sterfte, huwelijken, partnerschappen, echtscheidingen, migratie en nationaliteitswijzigingen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70703ned

Bevolkingsontwikkeling per dag; geboorte, sterfte, huwelijken, partnerschappen, echtscheidingen, migratie en nationaliteitswijzigingen