type-icon

Dataset

Leefbaarometer meting 2018

Permanent linkCopied
Owner Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
License CC-0 (1.0)
Bijgewerkt 22/11/2020
Status Available
  • Description
  • Downloadable files (10)
  • Documentation (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close
National coverage

This is a dataset that is nationwide. The data covers the entire Netherlands.

Close

Met behulp van de Leefbaarometer kan leefbaarheid in alle bewoonde wijken, buurten en straten in Nederland gemonitord worden. Op basis van een honderdtal objectieve indicatoren geeft de Leefbaarometer een schatting hoe de Leefbaarheid er is en hoe deze zich in de afgelopen jaren ontwikkeld heeft. Hiermee biedt de Leefbaarometer basismateriaal voor beleidsvoorbereiding, -bijsturing en –evaluatie voor verschillende partijen.

Het model van de Leefbaarometer is in 2015 geheel herzien, waarna in 2016 de resultaten tot en met meetjaar 2014 zijn gepubliceerd. Iedere twee jaar vindt een nieuwe meting plaats met behulp van dit model.Deze dataset bevat - naast de resultaten ven voorgaande jaren - de resultaten met de data over 2018. Het gegevensbestand bevat de leefbaarheidsklassen en de ontwikkelingsklassen per gemeente/wijk/buurt/4ppc voor de jaren 2002, 2008, 2012, 2014, 2016 en 2018, plus de afwijkingen van het landelijk gemiddelde per dimensie voor de jaren 2012, 2014, 2016 en 2018. Daarnaast zijn de shapefiles voor de gebruikte topografische indelingen beschikbaar.

Contactinformatie
Naam: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Email: postbus.leefbaarometer@minbzk.nl

Downloadable files

Score Leefbaarometer Gemeente 2018

ZIP CC-0 (1.0)

Gemiddelde leefbaarometerscore per gemeente

Score Leefbaarometer wijk 2018

ZIP CC-0 (1.0)

Gemiddelde leefbaarometerscore per wijk 2018

Score Leefbaarometer PC4 2018

ZIP CC-0 (1.0)

Gemiddelde leefbaarometerscore per pc4-gebied

Score Buurt 2018

ZIP CC-0 (1.0)

Scores (stand en ontwikkeling) leefbaarheid op buurtniveau 2002-2008-2012-2014-2016-2018

Score Grid 2018

ZIP CC-0 (1.0)

Scores (stand en ontwikkeling) leefbaarheid op gridniveau 2002-2008-2012-2014-2016-2018

Shape gemeente 2018

ZIP CC-0 (1.0)

ESRI Shapefile gemeenten 2018

Shape wijk 2018

ZIP CC-0 (1.0)

ESRI Shapefile wijken 2018

Shape PC4 2018

ZIP CC-0 (1.0)

ESRI Shapefile pc4-gebieden 2018

Shape buurt 2018 zonder water

ZIP CC-0 (1.0)

Shapefile buurtindeling Leefbaarometer 2018

Shape grid 2018

ZIP CC-0 (1.0)

ESRI shapefile per grid-cel (100x100m)

Documentation

Toelichting bij de dataset

PDF CC-0 (1.0)
Download: https://data.overheid.nl/OpenDataSets/LBM2018/toelichting.pdf

Toelichting bij de dataset en databronnen in PDF formaat.