Dataset

Leefbaarometer 2.0

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
Updated 08/31/2020 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Housing
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

Met behulp van de Leefbaarometer kan leefbaarheid in alle bewoonde wijken, buurten en straten in Nederland gemonitord worden. Op basis van een honderdtal objectieve indicatoren geeft de Leefbaarometer een schatting hoe de Leefbaarheid er is en hoe deze zich in de afgelopen jaren ontwikkeld heeft. Hiermee biedt de Leefbaarometer basismateriaal voor beleidsvoorbereiding, -bijsturing en –evaluatie voor verschillende partijen.

Het model van de Leefbaarometer is in 2015 geheel herzien. Het gegevensbestand bevat de leefbaarheidsklassen en de ontwikkelingsklassen per gemeente/wijk/buurt/4ppc voor de jaren 2002, 2008, 2012 en 2014, plus de afwijkingen van het landelijk gemiddelde per dimensie voor de jaren 2012 en 2014. Daarnaast zijn de shapefiles voor de gebruikte topografische indelingen beschikbaar.

Landing page: http://leefbaarometer.nl

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Spatial data

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier

Alternative identifier


Downloads

Scores leefbaarheid 2002-2008-2012-2014

ZIP CC-0 (1.0)

De zip-file bevat een csv-bestand met leefbaarheid scores per gemeente, wijk, buurt en pc4 en een pdf met meta informatie.

Shapefiles Leefbaarometer 2.0, gemeenten 2014

ZIP CC-0 (1.0)

De zip-file bevat de shapefiles van de gemeenten in 2014.

Shapefiles Leefbaarometer 2.0, wijken 2014

ZIP CC-0 (1.0)

De zip-file bevat de shapefiles van de wijken 2014.

Shapefiles Leefbaarometer 2.0, buurten 2014

ZIP CC-0 (1.0)

De zip-file bevat de shapefiles van de buurten 2014.

Shapefiles Leefbaarometer 2.0, postcode (pc4) 2014

ZIP CC-0 (1.0)

De zip-file bevat de shapefiles van de 4 positie postcodes 2014.

Scores leefbaarheid 2002-2008-2012-2014 grid

ZIP CC-0 (1.0)

De zip-file bevat een csv-bestand met leefbaarheid scores per 100x100m vlak volgens het grid van de Leefbaarometer 2014

Shapefiles Leefbaarometer 2.0, grid 2014

ZIP CC-0 (1.0)

De zip-file bevat de ESRI shapefiles van het 100x100m grid zoals gebruikt in de Leefbaarometer (2014).