Dataset

Leefbaarometer meting 2020

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
Updated 05/11/2022 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Housing
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close
National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De Leefbaarometer is een instrument dat tot op laag schaalniveau (rastervierkanten van 100 x 100 meter) een inschatting geeft van de leefbaarheid. Het instrument doet dat op basis van een groot aantal kenmerken van de woonomgeving, variërend van de in een gebied gepleegde misdrijven tot de lokale geluidsbelasting. Het instrument is bedoeld om een beeld te geven van waar het naar verwachting, op basis van die omgevingskenmerken, goed of slecht is gesteld met de leefbaarheid en hoe deze zich ontwikkelt. De Leefbaarometer dient daarmee als respectievelijk signalerings- en monitoringsinstrument. Hoe de situatie ter plekke écht is, vraagt altijd nader onderzoek omdat er ook andere zaken kunnen spelen dan die de Leefbaarometer meet.

Het model van de Leefbaarometer is in 2021 geheel herzien (zie link: Leefbaarometer3.0; instrumentontwikkeling). Iedere twee jaar vindt een nieuwe meting plaats. Deze dataset bevat - naast de resultaten van voorgaande jaren - de resultaten met de data over 2020. Het gegevensbestand bevat per gemeente/wijk/buurt/4ppc de leefbaarheidsklassen, de klassen voor de afwijking van het landelijk gemiddelde, en de ontwikkelingsklassen voor de jaren 2002, 2008, 2012, 2014, 2016, 2018 en 2020. Het bestand bevat ook per dimensie (Woningvoorraad, Fysieke omgeving, Voorzieningen, Sociale samenhang, Overlast en onveiligheid) gegevens over de afwijkingen van het landelijk gemiddelde voor de jaren 2014, 2018 en 2020 en voor de ontwikkeling in de periodes 2014-2020 en 2018-2020. De uitkomsten van eerdere metingen – 2002, 2008, 2012 en 2016 – zijn zodanig getransformeerd dat ze aansluiten op de metingen van 2014, 2018 en 2020 met Leefbaarometer 3.0. Omdat alleen 2014, 2018 en 2020 met het model van Leefbaarometer 3.0 zijn berekend, kunnen de dimensiescores alleen voor deze jaren worden weergegeven. Verder zijn de shapefiles voor de gebruikte topografische indelingen beschikbaar.

Landing page: https://www.leefbaarometer.nl/home.php

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Score Leefbaarometer buurt 2020

CSV CC-0 (1.0)

Scores (stand en ontwikkeling) leefbaarheid op buurtniveau 2002-2008-2012-2014-2016-2018-2020

Preview

Score Leefbaarometer Gemeente 2020

CSV CC-0 (1.0)

Gemiddelde leefbaarometerscore per gemeente

Preview

Score Leefbaarometer Wijk 2020

CSV CC-0 (1.0)

Gemiddelde leefbaarometerscore per wijk 2020

Preview

Score Leefbaarometer PC4 2020

CSV CC-0 (1.0)

Gemiddelde leefbaarometerscore per pc4-gebied.

Preview

Score Leefbaarometer Grid 2020

CSV CC-0 (1.0)

Scores (stand en ontwikkeling) leefbaarheid op gridniveau 2002-2008-2012-2014-2016-2018-2020.

Let op: dit zip bestand bevat zowel de datasets op Gemeente-, Wijk-, Buurt-, PC4- en Grid niveau.

Documentation