Datasets

10 datasets

 • De Leefbaarometer is een instrument dat tot op laag schaalniveau (rastervierkanten van 100 x 100 meter) een inschatting geeft van de leefbaarheid. Het instrument doet dat op basis van een groot aantal...

  Data owner: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
  Updated: 05/11/2022 - 00:00
  Theme:
  • Housing
 • Met behulp van de Leefbaarometer kan leefbaarheid in alle bewoonde wijken, buurten en straten in Nederland gemonitord worden. Op basis van een honderdtal objectieve indicatoren geeft de Leefbaarometer...

  Data owner: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Housing
 • Buurten met relatief meer kwetsbare ouderen en lagere leefbaarheidsscores zijn kwetsbaarder voor de risico’s van klimaatverandering zoals wateroverlast en hittestress. De kaart toont kwetsbare buurten...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Updated: 12/17/2022 - 00:00
  Theme:
  • Health risks
 • Inhoud: Gronometer bevat statistieken op diverse geografische niveaus: (sub)buurt, wijk, stadsdeel en de gemeente als geheel. De onderwerpen variëren van bevolkingscijfers tot cijfers over wonen, werk...

  Data owner: Groningen (Gemeente)
  Updated: 11/10/2022 - 00:00
  Theme:
  • Housing
 • De kaart toont buurten met een lage leefbaarheid gebaseerd op de dimensies wonen en fysieke omgeving. De leefbaarheid van de buurt kan worden weergegeven met de leefbaarometer. De leefbaarheidscore wo...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Updated: 11/08/2022 - 00:00
  Theme:
  • Health risks
 • Dataset

  Klimaatrisico

  Klimaatverandering brengt risico’s met zich mee die met name hoog zijn in kwetsbare buurten (hoger percentage kwetsbare ouderen of een lage leefbaarheidscore). De kaart toont klimaatrisico’s in stedel...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Health risks
 • Veiligheid Amsterdamsestraatweg - Achtergrondkenmerken Beschrijving: Achtergrondkenmerken Amsterdamsestraatweg 2016 Bron: Rapport: Meting Veiligheid Amsterdamsestraatweg 2016 Doel registratie: D...

  Data owner: Utrecht (Gemeente)
  Updated: 04/11/2022 - 00:00
  Theme:
  • Public order and safety
 • All leefbaarheidsinitiatieven uit 2013 (2179 in totaal) met daarbij de volgende gegevens per object vermeld: naam initiatief; wijk in Utrecht waar initiatief heeft plaatsgevonden; thema (bijv straat- ...

  Data owner: Utrecht (Gemeente)
  Updated: 04/11/2022 - 00:00
  Theme:
  • Governance
 • Op de kaart ziet u de leefbaarheid in alle buurten, wijken en gemeenten. Hoe beter de ‘leefbaarheidssituatie’ (groene locaties op de kaart), hoe beter de buurt aansluit bij wat mensen nodig hebben om ...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Met behulp van de Leefbaarometer kan leefbaarheid in alle bewoonde wijken, buurten en straten in Nederland gemonitord worden. Op basis van een honderdtal objectieve indicatoren geeft de Leefbaarometer...

  Data owner: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
  Updated: 08/30/2020 - 00:00
  Theme:
  • Housing