Dataset

Leefbaarometer 2.0

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
Bijgewerkt 31-08-2020
Licentie CC-0 (1.0)
Thema
  • Huisvesting
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Met behulp van de Leefbaarometer kan leefbaarheid in alle bewoonde wijken, buurten en straten in Nederland gemonitord worden. Op basis van een honderdtal objectieve indicatoren geeft de Leefbaarometer een schatting hoe de Leefbaarheid er is en hoe deze zich in de afgelopen jaren ontwikkeld heeft. Hiermee biedt de Leefbaarometer basismateriaal voor beleidsvoorbereiding, -bijsturing en –evaluatie voor verschillende partijen.

Het model van de Leefbaarometer is in 2015 geheel herzien. Het gegevensbestand bevat de leefbaarheidsklassen en de ontwikkelingsklassen per gemeente/wijk/buurt/4ppc voor de jaren 2002, 2008, 2012 en 2014, plus de afwijkingen van het landelijk gemiddelde per dimensie voor de jaren 2012 en 2014. Daarnaast zijn de shapefiles voor de gebruikte topografische indelingen beschikbaar.

Bestemmingspagina: http://leefbaarometer.nl

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Locatie en tijd

Geografische gegevens

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset

Alternatieve identificaties van deze dataset


Downloads

Scores leefbaarheid 2002-2008-2012-2014

ZIP CC-0 (1.0)

De zip-file bevat een csv-bestand met leefbaarheid scores per gemeente, wijk, buurt en pc4 en een pdf met meta informatie.

Shapefiles Leefbaarometer 2.0, gemeenten 2014

ZIP CC-0 (1.0)

De zip-file bevat de shapefiles van de gemeenten in 2014.

Shapefiles Leefbaarometer 2.0, wijken 2014

ZIP CC-0 (1.0)

De zip-file bevat de shapefiles van de wijken 2014.

Shapefiles Leefbaarometer 2.0, buurten 2014

ZIP CC-0 (1.0)

De zip-file bevat de shapefiles van de buurten 2014.

Shapefiles Leefbaarometer 2.0, postcode (pc4) 2014

ZIP CC-0 (1.0)

De zip-file bevat de shapefiles van de 4 positie postcodes 2014.

Scores leefbaarheid 2002-2008-2012-2014 grid

ZIP CC-0 (1.0)

De zip-file bevat een csv-bestand met leefbaarheid scores per 100x100m vlak volgens het grid van de Leefbaarometer 2014

Shapefiles Leefbaarometer 2.0, grid 2014

ZIP CC-0 (1.0)

De zip-file bevat de ESRI shapefiles van het 100x100m grid zoals gebruikt in de Leefbaarometer (2014).