Terug naar alle datasets

Dataset

Leefbaarometer 2.0 = meting 2016

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Data eigenaar

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Uit catalogus: Data.Overheid.nl Dataregister

Alle datasets van deze eigenaar

Thema
Huisvesting
Status
Beschikbaar
Toegang
Publiek
Bijgewerkt
08-01-2018
Licentie
CC-0
Taal
Nederlands
Met behulp van de Leefbaarometer kan leefbaarheid in alle bewoonde wijken, buurten en straten in Nederland gemonitord worden. Op basis van een honderdtal objectieve indicatoren geeft de Leefbaarometer een schatting hoe de Leefbaarheid er is en hoe deze zich in de afgelopen jaren ontwikkeld heeft. Hiermee biedt de Leefbaarometer basismateriaal voor beleidsvoorbereiding, -bijsturing en –evaluatie voor verschillende partijen.

Het model van de Leefbaarometer is in 2015 geheel herzien, waarna in 2016 de resultaten tot en met meetjaar 2014 zijn gepubliceerd. Iedere twee jaar vindt een nieuwe meting plaats met behulp van dit model.Deze dataset bevat - naast de resultaten ven voorgaande jaren - de resultaten met de data over 2016. Het gegevensbestand bevat de leefbaarheidsklassen en de ontwikkelingsklassen per gemeente/wijk/buurt/4ppc voor de jaren 2002, 2008, 2012, 2014 en 2016, plus de afwijkingen van het landelijk gemiddelde per dimensie voor de jaren 2012, 2014 en 2016. Daarnaast zijn de shapefiles voor de gebruikte topografische indelingen beschikbaar.

Gegevens over de dataset

Titel Leefbaarometer 2.0 = meting 2016
Identifier https://data.overheid.nl/dataset/leefbaarometer-2-0---meting-2016
Alternatieve identifier https://data.overheid.nl/data/dataset/leefbaarometer-2-0---meting-2016
Taal Nederlands
Taal van de metadata Nederlands
Beschrijving Met behulp van de Leefbaarometer kan leefbaarheid in alle bewoonde wijken, buurten en straten in Nederland gemonitord worden. Op basis van een honderdtal objectieve indicatoren geeft de Leefbaarometer een schatting hoe de Leefbaarheid er is en hoe deze zich in de afgelopen jaren ontwikkeld heeft. Hiermee biedt de Leefbaarometer basismateriaal voor beleidsvoorbereiding, -bijsturing en –evaluatie voor verschillende partijen. Het model van de Leefbaarometer is in 2015 geheel herzien, waarna in 2016 de resultaten tot en met meetjaar 2014 zijn gepubliceerd. Iedere twee jaar vindt een nieuwe meting plaats met behulp van dit model.Deze dataset bevat - naast de resultaten ven voorgaande jaren - de resultaten met de data over 2016. Het gegevensbestand bevat de leefbaarheidsklassen en de ontwikkelingsklassen per gemeente/wijk/buurt/4ppc voor de jaren 2002, 2008, 2012, 2014 en 2016, plus de afwijkingen van het landelijk gemiddelde per dimensie voor de jaren 2012, 2014 en 2016. Daarnaast zijn de shapefiles voor de gebruikte topografische indelingen beschikbaar.
Tags BZK, bewoners, buurten, leefbaarheid, leefbaarometer, leefbarometer, veiligheid, wijken, woningvoorraad
Thema Huisvesting
Dataclassificatie High value dataset: Nee
Basisregister: Nee
Referentiedata: Nee
Geografische gegevens Koninkrijksdeel: Nederland
Versie Status: Beschikbaar
Frequentie van wijzigingen: Tweejaarlijks

Gegevens over de aanbieder

Data eigenaar Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Publiceerder Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Contactpunt Naam van het contactpunt: Simon Bakker
E-mail van het contactpunt: postbus.leefbaarometer@minbzk.nl

Rechten en zichtbaarheid

Licentie CC-0
Toegang Publiek

Relaties en verwijzingen

Bron catalogus Data.Overheid.nl Dataregister
 • Score Leefbaarometer Gemeente 2016 XLS
  download bestand

  Toegangslink

  https://data.overheid.nl/OpenDataSets/LBM2016/Gemeente.zip

  Naam Score Leefbaarometer Gemeente 2016
  Beschrijving Gemiddelde leefbaarometerscore per gemeente
  Taal Nederlands
  Taal van de metadata Nederlands
  Licentie CC-0
  Bestandstype XLS
 • Score Leefbaaroemeter wijk 2016 XLS
  download bestand

  Toegangslink

  https://data.overheid.nl/OpenDataSets/LBM2016/Wijk.zip

  Naam Score Leefbaaroemeter wijk 2016
  Beschrijving Gemiddelde leefbaarometerscore per wijk 2016
  Taal Nederlands
  Taal van de metadata Nederlands
  Licentie CC-0
  Bestandstype XLS
 • Score Leefbaarometer PC4 2016 XLS
  download bestand

  Toegangslink

  https://data.overheid.nl/OpenDataSets/LBM2016/PC4.zip

  Naam Score Leefbaarometer PC4 2016
  Beschrijving Gemiddelde leefbaarometerscore per pc4-gebied
  Taal Nederlands
  Taal van de metadata Nederlands
  Licentie CC-0
  Bestandstype XLS
 • Score Buurt 2016 XLS
  download bestand

  Toegangslink

  https://data.overheid.nl/OpenDataSets/LBM2016/Buurt.zip

  Naam Score Buurt 2016
  Beschrijving Scores (stand en ontwikkeling) leefbaarheid op buurtniveau 2002-2008-2012-2014-2016
  Taal Nederlands
  Taal van de metadata Nederlands
  Licentie CC-0
  Bestandstype XLS
 • Score Grid 2016 XLS
  download bestand

  Toegangslink

  https://data.overheid.nl/OpenDataSets/LBM2016/Grid.zip

  Naam Score Grid 2016
  Beschrijving Scores (stand en ontwikkeling) leefbaarheid op gridniveau 2002-2008-2012-2014-2016
  Taal Nederlands
  Taal van de metadata Nederlands
  Licentie CC-0
  Bestandstype XLS
 • Shape gemeente 2016 SHAPE
  download bestand

  Toegangslink

  https://data.overheid.nl/OpenDataSets/LBM2016/Gemeente2016.zip

  Naam Shape gemeente 2016
  Beschrijving ESRI Shapefile gemeenten 2016
  Taal Nederlands
  Taal van de metadata Nederlands
  Licentie CC-0
  Bestandstype SHAPE
 • Shape wijk 2016 SHAPE
  download bestand

  Toegangslink

  https://data.overheid.nl/OpenDataSets/LBM2016/Wijk2016.zip

  Naam Shape wijk 2016
  Beschrijving ESRI Shapefile wijken 2016
  Taal Nederlands
  Taal van de metadata Nederlands
  Licentie CC-0
  Bestandstype SHAPE
 • Shape PC4 2016 SHAPE
  download bestand

  Toegangslink

  https://data.overheid.nl/OpenDataSets/LBM2016/ShapePC4.zip

  Naam Shape PC4 2016
  Beschrijving ESRI Shapefile pc4-gebieden 2016
  Taal Nederlands
  Taal van de metadata Nederlands
  Licentie CC-0
  Bestandstype SHAPE
 • Shape buurt 2016 zonder water SHAPE
  download bestand

  Toegangslink

  https://data.overheid.nl/OpenDataSets/LBM2016/Buurt2016.zip

  Naam Shape buurt 2016 zonder water
  Beschrijving Shapefile buurtindeling Leefbaarometer 2016
  Taal Nederlands
  Taal van de metadata Nederlands
  Licentie CC-0
  Bestandstype SHAPE
 • Shape grid 2016 SHAPE
  download bestand

  Toegangslink

  https://data.overheid.nl/OpenDataSets/LBM2016/Grid2016.zip

  Naam Shape grid 2016
  Beschrijving ESRI shapefile per grid-cel (100x100m)
  Taal Nederlands
  Taal van de metadata Nederlands
  Licentie CC-0
  Bestandstype SHAPE
 • Toelichting open data Leefbaarometer 2016 PDF
  download bestand

  Toegangslink

  https://data.overheid.nl/OpenDataSets/LBM2016/Toelichting.pdf

  Naam Toelichting open data Leefbaarometer 2016
  Beschrijving De data van de Leefbaarometer 2.0 meting 2002-2016 worden geleverd in 10 zipfiles met in totaal 15 Excelbestanden met de scores en 5 ESRI-shapefiles voor het maken van kaarten. Dit document is een toelichting bij deze bestanden.
  Taal Nederlands
  Taal van de metadata Nederlands
  Licentie CC-0
  Bestandstype PDF

Is dit niet de dataset die u zoekt?