Dataset

Leefbaarometer 2.0 = meting 2016

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
Bijgewerkt 30-08-2020
Licentie CC-0 (1.0)
Thema
  • Huisvesting
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Met behulp van de Leefbaarometer kan leefbaarheid in alle bewoonde wijken, buurten en straten in Nederland gemonitord worden. Op basis van een honderdtal objectieve indicatoren geeft de Leefbaarometer een schatting hoe de Leefbaarheid er is en hoe deze zich in de afgelopen jaren ontwikkeld heeft. Hiermee biedt de Leefbaarometer basismateriaal voor beleidsvoorbereiding, -bijsturing en –evaluatie voor verschillende partijen.

Het model van de Leefbaarometer is in 2015 geheel herzien, waarna in 2016 de resultaten tot en met meetjaar 2014 zijn gepubliceerd. Iedere twee jaar vindt een nieuwe meting plaats met behulp van dit model.Deze dataset bevat - naast de resultaten ven voorgaande jaren - de resultaten met de data over 2016. Het gegevensbestand bevat de leefbaarheidsklassen en de ontwikkelingsklassen per gemeente/wijk/buurt/4ppc voor de jaren 2002, 2008, 2012, 2014 en 2016, plus de afwijkingen van het landelijk gemiddelde per dimensie voor de jaren 2012, 2014 en 2016. Daarnaast zijn de shapefiles voor de gebruikte topografische indelingen beschikbaar.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Locatie en tijd

Geografische gegevens

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset

Alternatieve identificaties van deze dataset


Downloads

Score Leefbaarometer Gemeente 2016

XLS CC-0 (1.0)

Gemiddelde leefbaarometerscore per gemeente

Score Leefbaaroemeter wijk 2016

XLS CC-0 (1.0)

Gemiddelde leefbaarometerscore per wijk 2016

Score Leefbaarometer PC4 2016

XLS CC-0 (1.0)

Gemiddelde leefbaarometerscore per pc4-gebied

Score Buurt 2016

XLS CC-0 (1.0)

Scores (stand en ontwikkeling) leefbaarheid op buurtniveau 2002-2008-2012-2014-2016

Score Grid 2016

XLS CC-0 (1.0)

Scores (stand en ontwikkeling) leefbaarheid op gridniveau 2002-2008-2012-2014-2016

Shape gemeente 2016

SHAPE CC-0 (1.0)

ESRI Shapefile gemeenten 2016

Shape wijk 2016

SHAPE CC-0 (1.0)

ESRI Shapefile wijken 2016

Shape PC4 2016

SHAPE CC-0 (1.0)

ESRI Shapefile pc4-gebieden 2016

Shape buurt 2016 zonder water

SHAPE CC-0 (1.0)

Shapefile buurtindeling Leefbaarometer 2016

Shape grid 2016

SHAPE CC-0 (1.0)

ESRI shapefile per grid-cel (100x100m)

Documentatie

Toelichting open data Leefbaarometer 2016

PDF CC-0 (1.0)
Download: https://data.overheid.nl/OpenDataSets/LBM2016/Toelichting.pdf

De data van de Leefbaarometer 2.0 meting 2002-2016 worden geleverd in 10 zipfiles met in totaal 15 Excelbestanden met de scores en 5 ESRI-shapefiles voor het maken van kaarten. Dit document is een toelichting bij deze bestanden.