Datasets

74 datasets

 • De inkoopuitgaven zijn de uitgaven die door de rijksoverheid aan goederen en diensten worden gedaan bij leveranciers. Eenmaal per jaar krijgt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ...

  Data eigenaar: Ministerie van Justitie en Veiligheid (Rijk)
  Bijgewerkt: 04-11-2022
  Thema:
  • Financien
 • De inkoopuitgaven zijn de uitgaven die door de rijksoverheid aan goederen en diensten worden gedaan bij leveranciers. Eenmaal per jaar krijgt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ...

  Data eigenaar: Ministerie van Justitie en Veiligheid (Rijk)
  Bijgewerkt: 28-10-2022
  Thema:
  • Financien
 • De Leefbaarometer is een instrument dat tot op laag schaalniveau (rastervierkanten van 100 x 100 meter) een inschatting geeft van de leefbaarheid. Het instrument doet dat op basis van een groot aantal...

  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
  Bijgewerkt: 11-05-2022
  Thema:
  • Huisvesting
 • Met behulp van de Leefbaarometer kan leefbaarheid in alle bewoonde wijken, buurten en straten in Nederland gemonitord worden. Op basis van een honderdtal objectieve indicatoren geeft de Leefbaarometer...

  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
  Bijgewerkt: 07-04-2022
  Thema:
  • Huisvesting
 • De inkoopuitgaven zijn de uitgaven die door de rijksoverheid aan goederen en diensten worden gedaan bij leveranciers. Eenmaal per jaar krijgt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ...

  Data eigenaar: Ministerie van Justitie en Veiligheid (Rijk)
  Bijgewerkt: 07-04-2022
  Thema:
  • Financien
 • Het bestand bevat de as van de vaarweg en is opgeknipt in trajecten zoals in gebruik bij DBI.

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 25-05-2023
  Thema:
  • Water
  • Ruimtelijke ordening
  • Transport
 • Deze laag bevat alle drenkelingentrappen in beheer van Provincie Zuid-Holland.

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 25-05-2023
  Thema:
  • Water
  • Ruimtelijke ordening
  • Transport
 • Camera's aan de provinciale vaarwegen die binnen het beheer van de provincie Zuid-Holland vallen. Weergegeven als punten.

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 12-04-2023
  Thema:
  • Water
  • Transport
 • Weergave van de vaarstrook van de provinciale vaarwegen

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 12-04-2023
  Thema:
  • Water
  • Ruimtelijke ordening
  • Transport
 • Kunstwerken aan de provinciale vaarwegen die binnen het beheer van de provincie Zuid-Holland vallen. Weergegeven als vlakken met daaraan informatie over o.a. het soort kunstwerk en de afmetingen.

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 12-04-2023
  Thema:
  • Water

Filter je resultaten