Dataset

Enquête Leefbaarheid en Veiligheid

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Groningen (Gemeente)
Bijgewerkt 27-05-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Openbare orde en veiligheid
  • Organisatie en beleid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

High value

Een high value dataset heeft een hoge waarde voor de samenleving.

Sluiten

Elke twee jaar wordt in de gemeente Groningen de enquete Leefbaarheid en Veiligheid afgenomen. Aan inwoners van de gemeente worden me een gestandaardiseerde lijst vragen gesteld over de beleving van de leefbaarheid en veiligheid in de eigen woonomgeving. Een van de doelstellingen van beleid is het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in probleemgebieden van grote steden. Het monitoren van de leefbaarheids- en veiligheidsbeleving is een van de instrumenten om na te gaan in hoeverre deze doelstelling wordt bereikt. Maar ook voor het gemeentelijk beleid is de monitor van belang. De uitkomsten kunnen aanleiding zijn voor beleidswijziging op stads-, wijk- en/of buurtniveau.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

Leefbaarheid en Veiligheid 2006

PDF CC-BY (4.0)

Auteur: W. Hartholt; M. van Teerns

Opdrachtgever: Gemeente Groningen

Leefbaarheid on line?, 2008

PDF CC-BY (4.0)

De leefbaarheids enquête van papier naar on-line?

Auteur: M. van Teerns

Opdrachtgever: gem. Groningen, Onderzoek en Statistiek

Leefbaarheid en Veiligheid 2010

PDF CC-BY (4.0)

Auteur: M. van Teerns; gem. Groningen, Onderzoek en Statistiek

Opdrachtgever: Gemeente Groningen

Leefbaarheid en Veiligheid 2012

PDF CC-BY (4.0)

Auteur: M. van Teerns; gem. Groningen, Onderzoek en Statistiek

Opdrachtgever: Gemeente Groningen

Vitale Buurten, 2008

PDF CC-BY (4.0)

Auteur: M. van Teerns

Opdrachtgever: Gemeente Groningen

Kleurenoverzicht wijkenquete 2016

PDF CC-BY (4.0)

In het kleurenoverzicht is voor allerlei elementen van leefbaarheid, veiligheid en leefsituatie te zien of wijken beter of slechter scoren dan de stad als geheel. Een vakje is oranje wanneer een wijkscore in negatieve zin significant afwijkt van het stadsgemiddelde. Een groen vakje staat voor een duidelijk betere score. Een geel vakje betekent dat een wijk statistisch gezien niet duidelijk afwijkt van het stedelijk gemiddelde.

Auteur: Onderzoek en Statistiek, Mayan van Teerns

Opdrachtgever: Gemeente Groningen

Wijkrapportages, 2016

HTML CC-BY (4.0)

Rapportage per wijk van de uitkomsten van de wijkenquete 2016.

Auteur: Onderzoek en Statistiek, Mayan van Teerns

Opdrachtgever: Gemeente Groningen