Dataset

Detailhandel en leefbaarheid

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Groningen (Gemeente)
Bijgewerkt 10-06-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
  • Gemeenten
  • Huisvesting
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Een groot aantal regio’s en gemeenten in Nederland heeft of krijgt te maken met een afnemend aantal inwoners. In combinatie met ontgroening, vergrijzing en een afnemende (potentiële) beroepsbevolking heeft dit effect op de leefbaarheid in deze gebieden. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zet samen met de VNG en het IPO in op het leefbaar maken en houden van topkrimp- en anticipeergebieden (zie o.a. Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling ‘Krimpen met kwaliteit’). In overleg met de betreffende provincies en regio’s zijn zeven krimpgebieden en zestien anticipeergebieden aangewezen.

Doel van het beleid is het tegengaan van negatieve effecten van demografische veranderingen op de leefbaarheid in de krimp en anticipeergebieden. Deze effecten doen zich voor op verschillende terreinen, die kunnen worden samengevat in drie pijlers: wonen en ruimte, economische vitaliteit en voorzieningen.

Naast zorg en onderwijs is detailhandel een van de basisvoorzieningen binnen de pijler Voorzieningen. Doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de relatie tussen demografische verandering en detailhandel, en in de invloed van detailhandel op de leefbaarheid in krimp- en anticipeergebieden.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

Detailhandel en leefbaarheid, 2013

PDF CC-BY (4.0)

Auteur: Droogh Trommelen & Partners

Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken