Dataset

Detailhandel; omzetontwikkeling, 2000 - 2012

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Handel
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft informatie over de omzetontwikkeling van de detailhandel. De omzet is uit te splitsen naar waarde, prijs en volume. De gegevens zijn verder onder te verdelen naar een aantal branches volgens de Standaardbedrijfsindeling 2008 van het CBS.

De uitkomsten zijn uitgedrukt in indexcijfers met als basis het jaar 2005. Ook is de ontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode van het jaar ervoor aangegeven. Bij sommige branches ontbreken (tijdelijk) waarde en/of prijs- en volumegegevens omdat de informatie onvoldoende betrouwbaar wordt geacht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000.

Status van de cijfers: De cijfers over de laatste vier maanden zijn voorlopig, de overige definitief.

Wijzigingen per 20 maart 2013: Deze tabel is gestopt per 20 maart 2013 en voortgezet als "Detailhandel; omzetontwikkeling, index 2010 = 100". Zie ook paragraaf 3.

Wijzigingen per 4 augustus 2010: Uit nader onderzoek is gebleken dat de betrouwbaarheidsmarges rondom de omzetcijfers van een aantal publicatiegroepen in de detailhandel te groot zijn. Vanaf januari 2009 worden de uitkomsten van de volgende groepen niet meer gepubliceerd:

4721 Groentewinkels 4722 Slagerijen en poeliers 4764 Winkels in vrijetijdsartikelen 47641 Winkels in fietsen en bromfietsen 47762 Tuincentra 4777 Juweliers 47782 Winkels in optische artikelen

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is gestopt per 20 maart 2013. Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang van de publicatiedatum van de eerste verslagperiode van 2013 een belangrijke wijziging ondergaan: In 2013 is overgestapt van referentiejaar 2005 naar 2010 (2010 = 100) en zijn de wegingsfactoren geactualiseerd en gebaseerd op het jaar 2010. Bij de berekening van indices geven de wegingsfactoren het aandeel weer waarmee de onderliggende uitkomsten meetellen in een publicatiegroep. Het CBS heeft vanwege deze wijzigingen een nieuwe tabel uitgebracht. Zie voor meer informatie paragraaf 3 en 4.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=72001ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/72001ned

Omzet-, prijs- en hoeveelheid-indices en ontwikkelingen in de detailhandel (SBI 2008)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/72001ned

Omzet-, prijs- en hoeveelheid-indices en ontwikkelingen in de detailhandel (SBI 2008)