Dataset

Verkeersprestaties bussen; kilometers, leeftijdsklasse, grondgebied

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Traffic
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over verkeersprestaties (voertuigkilometers) van bussen verdeeld naar leeftijd van het voertuig en type bus. De tabel bevat cijfers over de totale afstand afgelegd op Nederlands grondgebied, het totale aantal kilometers afgelegd door Nederlandse bussen en de gemiddelde jaarkilometrages van Nederlandse bussen. De voertuigpopulatie waarvoor kilometers worden geschat is gebaseerd op de statistiek over het motorvoertuigenpark. De populatie van de cijfers in deze tabel is gebaseerd op de nieuwe selectiemethode van het motorvoertuigenpark. Het verschil tussen de oude en de nieuwe selectiemethode is beschreven in een methoderapport, zie paragraaf 4. De reeks van de kilometers geschat op basis van de nieuwe populatie is beschikbaar met ingang van verslagjaar 2018. De reeks op basis van de oude voertuigpopulatie loopt tot en met verslagjaar 2020. De wijze waarop de kilometers worden geschat is niet gewijzigd, alleen de populatie. Bij de cijfers van het verslagjaar 2020 is voor het ‘smoothing effect’ van de methode gecorrigeerd door middel van een correctiefactor. Door het smoothing effect wordt de jaarlijkse variatie in de cijfers afgevlakt. Dit geeft een vertekend beeld van periodes waarin de mobiliteit plotseling ingrijpend wijzigt, zoals in 2020 ten gevolge van de coronacrisis.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2020 zijn definitief en de cijfers van 2021 en 2022 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 26 oktober 2023: Cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers worden eind 2024 verwacht.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85403NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85403NED

Kilometers en gemiddeld jaarkilometrage van Nederlandse en buitenlandse autobussen naar leeftijd van touringcars en lijnbussen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85403NED

Kilometers en gemiddeld jaarkilometrage van Nederlandse en buitenlandse autobussen naar leeftijd van touringcars en lijnbussen