Dataset

Verkeersprestaties bussen; kilometers, leeftijdsklasse, grondgebied

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 24-07-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Verkeer
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over verkeersprestaties (voertuigkilometers) van bussen verdeeld naar leeftijd van het voertuig en type bus. De tabel bevat cijfers over de totale afstand afgelegd op Nederlands grondgebied, het totale aantal kilometers afgelegd door Nederlandse bussen en de gemiddelde jaarkilometrages van Nederlandse bussen. De voertuigpopulatie waarvoor kilometers worden geschat is gebaseerd op de statistiek over het motorvoertuigenpark. De populatie van de cijfers in deze tabel is gebaseerd op de nieuwe selectiemethode van het motorvoertuigenpark. Het verschil tussen de oude en de nieuwe selectiemethode is beschreven in een methoderapport, zie paragraaf 4. De reeks van de kilometers geschat op basis van de nieuwe populatie is beschikbaar met ingang van verslagjaar 2018. De reeks op basis van de oude voertuigpopulatie loopt tot en met verslagjaar 2020. De wijze waarop de kilometers worden geschat is niet gewijzigd, alleen de populatie. Bij de cijfers van het verslagjaar 2020 is voor het ‘smoothing effect’ van de methode gecorrigeerd door middel van een correctiefactor. Door het smoothing effect wordt de jaarlijkse variatie in de cijfers afgevlakt. Dit geeft een vertekend beeld van periodes waarin de mobiliteit plotseling ingrijpend wijzigt, zoals in 2020 ten gevolge van de coronacrisis.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2020 zijn definitief en de cijfers van 2021 en 2022 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 26 oktober 2023: Cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers worden eind 2024 verwacht.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85403NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85403NED

Kilometers en gemiddeld jaarkilometrage van Nederlandse en buitenlandse autobussen naar leeftijd van touringcars en lijnbussen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85403NED

Kilometers en gemiddeld jaarkilometrage van Nederlandse en buitenlandse autobussen naar leeftijd van touringcars en lijnbussen