Dataset

Asielverzoeken en nareizigers naar nationaliteit, geslacht en leeftijdsklasse (01-01-2007 - 01-01-2013)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Recht
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

De tabel 'Asielzoekerverzoeken en nareizigers; nationaliteit, geslacht en leeftijd' bevat gegevens over aantallen ingediende asielverzoeken en aantallen nareizigers per maand, kwartaal en jaar, onderscheiden naar de nationaliteit, het geslacht en de leeftijdsklasse (tot 18 jaar en 18 jaar en ouder) van de asielzoeker en de nareiziger. Naast het totale aantal verzoeken zijn ook de eerste- en volgende verzoeken opgenomen. Dit onderscheid kon vòòr 2007 niet gemaakt worden. Nareizende gesinsleden (nareizigers) zijn gezinsleden van de asielzoeker die binnen 3 maanden nadat de asielzoeker een verblijfsvergunning asiel heeft verkregen overkomen. Aan deze gezinsleden kan dan ambtshalve een verblijfsvergunning worden verleend. Deze nareizende gezinsleden moesten voorheen een asielverzoek indienen waarna een asielvergunning kon worden verleend. De cijfers hebben betrekking op asielverzoeken door personen van alle leeftijden. Zodra er in een jaar meer dan vijftig eerste asielverzoeken van een nationaliteit worden ingediend, wordt deze nationaliteit apart in de tabel opgenomen.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Excel databestand dat via SPSS wordt omgezet naar een Dat bestand. Daarbij worden tevens kwartaal en jaren aangemaakt.

Populatie

Aantallen ingediende asielverzoeken en nareizigers per maand, kwartaal en jaar, onderscheiden naar de nationaliteit, het geslacht en de leeftijdsklasse (tot 18 jaar en 18 jaar en ouder) van de asielzoeker

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e410802c9664

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Gerelateerde bronnen

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset