Dataset

Migratieketen: Asiel - IND Asylum Trends Nareiziger

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Ministerie van Justitie en Veiligheid (Rijk)
Bijgewerkt 29-02-2024
Licentie CC-0 (1.0)
Thema
  • Immigratie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Zie de maandelijkse IND publicatie ‘AsylumTrends’ voor een inhoudelijke toelichting op de data in deze dataset. De ‘Asylum Trends’ is te downloaden van de site www.IND.nl

Bij het interpreteren van de data zijn een aantal aspecten waar rekening mee moet worden gehouden.

  • Alle aantallen zijn afgerond op tientallen. Aantallen minder dan 5 worden niet getoond.
  • Doordat de aantallen zijn afgerond op tientallen kunnen bij de optelling van detailaantallen afwijkingen ontstaan ten opzichte van bijvoorbeeld het jaartotaal. Bij detailregels met nationaliteiten kan de afwijking significant zijn. Om deze reden zijn de belangrijkste totalen opgenomen in het bestand.
  • Elke regel in het bestand bevat minimaal een kolom ‘Totaal van’ en een aantal. De kolom ‘Totaal van’ geeft weer wat de inhoud van het aantal is. Bijvoorbeeld de regel met ‘Jaar’ in de ‘Totaal van’ kolom geeft het jaartotaal aan. De regels met ‘Jaar, Maand’ in de ‘Totaal van’ kolom geven voor elke jaar / maand het totaal aantal aan.
  • Maak altijd gebruik van maar één ‘totaal van’ per item om dubbeltellingen te voorkomen.
  • De aantallen genoemd in de ‘Asylum Trends’ dienen als referentiekader.

Het bestand wordt maandelijks gepubliceerd en bevatten data over het lopende jaar. Nieuwe bestanden kunnen correcties op voorgaande maanden bevatten. Bestanden over voorgaande jaren blijven beschikbaar en worden niet meer geüpdatet.

Bestemmingspagina: https://data.overheid.nl/communities/open-data-migratieketen

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

IND Asylum Trends 2023 Nareiziger

CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset.

Voorbeeld

IND Asylum Trends 2022 Nareiziger

CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset.

Voorbeeld

IND Asylum Trends 2021 Nareiziger

CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset.

Voorbeeld

IND Asylum Trends 2020 Nareiziger

CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset.

Voorbeeld

IND Asylum Trends 2019 Nareiziger

CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset.

Voorbeeld

IND Asylum Trends 2018 Nareiziger

CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset.

Voorbeeld

IND Asylum Trends 2017 Nareiziger

CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset.

Voorbeeld

IND Asylum Trends 2016 Nareiziger

CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset.

Voorbeeld

IND Asylum Trends 2024 Nareiziger

CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset

Voorbeeld