Dataset

Motorvoertuigen; sloop, gewichtsklasse, 2000-2021

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Traffic
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat informatie over de uitval van voertuigen naar totaal gewicht en voertuigcategorie (personenauto's en bedrijfsauto's/bedrijfsmotorvoertuigen) en naar gewichtsklasse per voertuigcategorie. In deze tabel zijn Nederlandse personenauto’s en bedrijfsauto’s opgenomen die gedurende het verslagjaar zijn uitgevallen omdat het kenteken/kentekenbewijs ongeldig is verklaard wegens sloop. De tot de sloop behorende personenauto’s en bedrijfsauto’s zijn onderverdeeld naar gewichtsklasse (leeggewicht). Voertuigen die op 1 januari van een bepaald jaar tot de sloop behoren (bijvoorbeeld op 1 januari 2009), zijn in het voorgaande jaar gesloopt en gedemonteerd. Deze voertuigen kunnen een deel van dat voorgaande jaar (bijvoorbeeld in 2008) hebben deelgenomen aan het verkeer. De gegevens zijn gebaseerd op informatie uit het kentekenregister van RDW.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000 tot en met 2021

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 september 2022: Geen, deze tabel is stopgezet. Deze tabel wordt opgevolgd door ‘Motorvoertuigen actief; sloop, gewichtsklasse’. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80359ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80359ned

Sloop van personenauto's en bedrijfsauto's (bedrijfsmotorvoertuigen), aantal en gewicht naar gewichtsklasse van het voertuig

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80359ned

Sloop van personenauto's en bedrijfsauto's (bedrijfsmotorvoertuigen), aantal en gewicht naar gewichtsklasse van het voertuig