Dataset

Schooladvies en herziening advies basisonderwijs; achtergrondkenmerken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/23/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Primary education
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het aantal leerlingen in leerjaar 8 dat een schooladvies heeft gekregen aan het eind van het basisonderwijs (exclusief speciaal basisonderwijs) naar inkomen van het huishouden, geslacht en herkomstland.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

In deze tabel zijn cijfers van schooljaar 2014/’15 tot en met 2020/’21 volgens de ‘oude’ indeling en cijfers vanaf schooljaar 2021/’22 volgens de ‘nieuwe’ indeling. Zie hoofdstuk 4 voor verdere toelichting.

In leerjaar 8 geeft de basisschool advies over het voortgezet onderwijs (vo) dat bij een leerling past. Sinds schooljaar 2014/’15 geeft de leerkracht vóór 1 maart een eerste schooladvies waarna na de gemaakte eindtoets in april/mei een definitief schooladvies volgt. Het definitieve schooladvies kan afwijken van het eerste schooladvies als de eindtoets beter is gemaakt dan verwacht zou mogen worden op basis van het eerste schooladvies. Het advies kan dan overwogen worden en naar boven worden bijgesteld. In de tabel staat het eerste schooladvies en het definitieve schooladvies naar huishoudensinkomen, geslacht en herkomstland.

De populatie in de tabel bestaat uit leerlingen in leerjaar 8 die een schooladvies hebben gekregen en op 1 oktober van het schooljaar stonden ingeschreven in het basisonderwijs.

Gegevens beschikbaar vanaf schooljaar 2014/'15.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 12 april 2024: Cijfers over schooljaar 2022/’23 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het tweede kwartaal van 2025 komen de cijfers over het schooljaar 2023/'24 beschikbaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84274NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84274NED

Eerste schooladvies en definitief schooladvies Schooladvies, herziening advies, geslacht, herkomstland en inkomen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84274NED

Eerste schooladvies en definitief schooladvies Schooladvies, herziening advies, geslacht, herkomstland en inkomen