Dataset

Schooladvies en herziening advies basisonderwijs; achtergrondkenmerken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 13/09/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze tabel bevat cijfers over het aantal leerlingen in leerjaar 8 dat een schooladvies heeft gekregen aan het eind van het basisonderwijs (exclusief speciaal basisonderwijs) naar inkomen van het huishouden, geslacht en migratieachtergrond.

In leerjaar 8 geeft de basisschool advies over het voortgezet onderwijs (vo) dat bij een leerling past. Sinds schooljaar 2014/’15 geeft de leerkracht vóór 1 maart een eerste schooladvies waarna na de gemaakte eindtoets in april/mei een definitief schooladvies volgt. Het definitieve schooladvies kan afwijken van het eerste schooladvies als de eindtoets beter is gemaakt dan verwacht zou mogen worden op basis van het eerste schooladvies. Het advies kan dan overwogen worden en naar boven worden bijgesteld. In de tabel staat het eerste schooladvies en het definitieve schooladvies naar huishoudensinkomen, geslacht en migratieachtergrond.

De populatie in de tabel bestaat uit leerlingen in leerjaar 8 die een schooladvies hebben gekregen en op 1 oktober van het schooljaar stonden ingeschreven in het basisonderwijs.

Gegevens beschikbaar vanaf schooljaar 2014/'15.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 13 april 2021: De definitieve cijfers over het schooljaar 2019/'20 zijn toegevoegd. Vanwege het niet doorgaan van de eindtoets zijn een aantal variabelen leeg.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het tweede kwartaal van 2022 komen de definitieve cijfers over het schooljaar 2020/'21 beschikbaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84274NED

Contactinformatie
Name: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84274NED

Eerste schooladvies en definitief schooladvies Schooladvies, herziening advies, geslacht, migratieachtergrond en inkomen

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84274NED

Eerste schooladvies en definitief schooladvies Schooladvies, herziening advies, geslacht, migratieachtergrond en inkomen