Dataset

Onveiligheidsgevoelens naar achtergrondkenmerken 1992-1996

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Crime
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze publicatie is het percentage inwoners dat zich in de onderzochte opzichten onveilig voelt, voor de jaren 1992-1996 uitgesplitst naar achtergrondkenmerken zoals geslacht, leeftijd, onderwijsniveau en slachtofferschap van veel voorkomende criminaliteit. De weergegeven percentages in deze publicatie hebben betrekking op personen van 15 jaar en ouder, tenzij anders vermeld. Gegevens beschikbaar vanaf:

Wanneer komen er nieuwe cijfers? stopgezet per 24 juni 2002

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=03713

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/03713

Onveiligheidsgevoelens i.v.m. criminaliteit naar kenmerken; geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, burg.staat, stedelijkheid, slachtofferschap.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/03713

Onveiligheidsgevoelens i.v.m. criminaliteit naar kenmerken; geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, burg.staat, stedelijkheid, slachtofferschap.