Dataset

Caribisch NL; vo en mbo scholieren, onveiligheidsgevoelens en pesten

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Public order and safety
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over pesten en onveiligheidsgevoelens van scholieren van 11 tot 18 jaar in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in de bijzondere gemeenten Bonaire en Saba. Voor Sint Eustatius zijn geen cijfers beschikbaar vanwege een te grote non-respons. Voor de verschillende onderwerpen is waar mogelijk een uitsplitsing naar geslacht en leeftijd beschikbaar. De cijfers zijn gebaseerd op het scholierenonderzoek Caribisch Nederland. Dit onderzoek vond in 2020 voor het eerst plaats en zal in 2024 opnieuw worden uitgevoerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2020

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 27 mei 2021: Dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers komen in 2025 beschikbaar.

Landing page: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20291NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20291NED

Onveilig, pesten, school, straat, scholieren, Bonaire, Saba Bijzondere gemeente, jongeren, jeugd, tot 18 jaar, Caribisch gebied

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20291NED

Onveilig, pesten, school, straat, scholieren, Bonaire, Saba Bijzondere gemeente, jongeren, jeugd, tot 18 jaar, Caribisch gebied