Dataset

Onveiligheidsgevoelens en slachtofferschap; jongeren 15 tot 25 jaar

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Public order and safety
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat kerncijfers over de sociale veiligheid van personen in Nederland. Deze zijn afkomstig uit de Veiligheidsmonitor 2021 en omvatten de hoofdthema’s: leefbaarheid en overlast in de woonbuurt, veiligheidsbeleving, slachtofferschap traditionele criminaliteit, slachtofferschap online criminaliteit, oordeel van burgers over de politie, en preventie van criminaliteit. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar kenmerken zoals geslacht, leeftijd en onderwijsniveau.

Door wijzigingen in de vraagstellingen en in de onderzoeksopzet zijn de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor 2021 niet zonder meer te vergelijken met die van de eerdere edities van de Veiligheidsmonitor. Voor meer informatie zie de onder paragraaf ‘4. Bronnen en Methoden’ opgenomen onderzoeksbeschrijving ‘Veiligheidsmonitor vanaf 2012’.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2021

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 25 mei 2022: Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe gegevens verschijnen tweejaarlijks omstreeks 1 maart.

Landing page: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20140NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20140NED

Onveiligheidsgevoelens en slachtofferschap leeftijd 15 tot 25 jaar

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20140NED

Onveiligheidsgevoelens en slachtofferschap leeftijd 15 tot 25 jaar