Dataset

Onveiligheidsgevoelens, slachtofferschap; jongeren 15-25 jaar, 2006-2008

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Public order and safety
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over onveiligheidsgevoelens en slachtofferschap van jongeren van 15 tot 25 jaar voor de jaren 2006 tot en met 2008. De cijfers zijn uit te splitsen naar geslacht, herkomst en regio, en zijn afkomstig uit de VeiligheidsMonitor Rijk (VMR). Vanwege een methodewijziging wordt deze tabel niet meer aangevuld met nieuwe cijfers.

Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast dit onderwerp nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Gegevens beschikbaar voor: 2006 tot en met 2008

Status van de cijfers Het betreft definitieve cijfers.

Wijzigingen per 20 september 2016: Deze tabel wordt nu stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet.

Landing page: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20036ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20036ned

Jeugd (15 tot 25 jaar) naar onveiligheidsgevoelens en slachtofferschap; op basis van de Veiligheidsmonitor Rijk (VMR)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20036ned

Jeugd (15 tot 25 jaar) naar onveiligheidsgevoelens en slachtofferschap; op basis van de Veiligheidsmonitor Rijk (VMR)