Dataset

Overwerken; achtergrondkenmerken, 2000-2013

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Work
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel vindt u jaarcijfers over het al dan niet regelmatig overwerken naar geslacht, leeftijd, herkomst, gezinssamenstelling, bedrijfssector, positie in de werkkring en arbeidsduur.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000 tot en met 2013

Status van de cijfers Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijziging per 25 januari 2017: Tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 27 juni 2014: De cijfers over 2013 zijn aan deze tabel toegevoegd. Daarnaast zijn ook de gegevens over bedrijfssector in 2012 toegevoegd. De gegevens over bedrijfssector zijn niet beschikbaar voor 2013. Deze cijfers zullen in september 2014 gepubliceerd worden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet. De actualisering van 27 juni 2014 was de laatste actualisering van deze tabel. Er zijn nieuwe gereviseerde tabellen over de beroepsbevolking gepubliceerd. Deze revisie van de statistieken van de beroepsbevolking heeft twee onderdelen. De definities zijn aangepast aan de internationaal afgesproken definities en de gegevensverzameling is verbeterd door als eerste statistiekbureau in Europa te enquêteren via internet. Voor meer informatie over de revisie, zie de link naar de persmededeling in paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71906ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71906ned

Werknemers die regelmatig overwerken naar geslacht en andere achtergrondkenmerken

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71906ned

Werknemers die regelmatig overwerken naar geslacht en andere achtergrondkenmerken