Dataset

Geregistreerde werkloosheid; 1952-2014 derde kwartaal

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over de historie van de geregistreerde werkloosheid. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. Tot en met 1988 betreft het maandcijfers, van 1989 tot 2000 driemaandsgemiddelden opgenomen onder de middelste maand en vanaf 2001 kwartaalcijfers.

Gegevens beschikbaar van januari 1952 tot en met derde kwartaal 2014

Status van de cijfers Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijzigingen per 9 april 2015: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 20 november 2014: De gegevens van het tweede en derde kwartaal 2014 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet. De actualisering van 20 november 2014 was de laatste actualisering van deze tabel. Met ingang van 2015 is het CBS namelijk overgestapt op de internationale definitie van werkloosheid. Deze overstap maakt onderdeel uit van de strategie om zoveel mogelijk aan te sluiten bij internationale definities en daarmee onderlinge vergelijkbaarheid mogelijk te maken en verwarring te voorkomen. De cijfers volgens de nationale definitie worden voorlopig nog voortgezet zoals ook de cijfers over geregistreerde werkloosheid zijn voortgezet toen werd overgestapt op de nationale definitie van werkloosheid. Met de overgang op de internationale definitie, worden de cijfers over de geregistreerde werkloosheid stopgezet om verwarring als gevolg van te vele definities te voorkomen. Cijfers over het aantal ingeschreven werkzoekenden bij het UWV-werkbedrijf zijn wel nog beschikbaar, zie de link in paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80718ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80718ned

Geregistreerde werkloosheid vanaf 1952 naar maandcijfers, driemaandsgemiddelden en kwartaalcijfers

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80718ned

Geregistreerde werkloosheid vanaf 1952 naar maandcijfers, driemaandsgemiddelden en kwartaalcijfers