Dataset

Geregistreerde misdrijven; wijken en buurten 2018

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Crime
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over vermogens-, vernieling en openbare orde- en geweldsmisdrijven die door de politie zijn geregistreerd. Behalve absolute aantallen zijn van enkele typen misdrijven ook de aantallen per 1000 inwoners opgenomen. De cijfers zijn uitgesplitst naar gemeente van plegen, wijk en buurt. Misdrijven waarvan de pleeglocatie niet aan een buurt is toe te kennen, worden in deze tabel niet meegeteld.

Gegevens beschikbaar over: 2018

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 18 februari 2021: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Criminalteitcijfers per buurt zijn te vinden op het dataportaal van de Politie. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84468NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84468NED

Geregistreerde vermogensmisdrijven, vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag en geweldsmisdrijven per wijk en buurt

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84468NED

Geregistreerde vermogensmisdrijven, vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag en geweldsmisdrijven per wijk en buurt