Dataset

Geregistreerde misdrijven; wijken en buurten 2018

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Criminaliteit
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over vermogens-, vernieling en openbare orde- en geweldsmisdrijven die door de politie zijn geregistreerd. Behalve absolute aantallen zijn van enkele typen misdrijven ook de aantallen per 1000 inwoners opgenomen. De cijfers zijn uitgesplitst naar gemeente van plegen, wijk en buurt. Misdrijven waarvan de pleeglocatie niet aan een buurt is toe te kennen, worden in deze tabel niet meegeteld.

Gegevens beschikbaar over: 2018

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 18 februari 2021: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Criminalteitcijfers per buurt zijn te vinden op het dataportaal van de Politie. Zie paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84468NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84468NED

Geregistreerde vermogensmisdrijven, vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag en geweldsmisdrijven per wijk en buurt

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84468NED

Geregistreerde vermogensmisdrijven, vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag en geweldsmisdrijven per wijk en buurt