Dataset

Geregistreerde misdrijven; wijken en buurten 2017

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Criminaliteit
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over vermogens-, vernieling en openbare orde- en geweldsmisdrijven die door de politie zijn geregistreerd. Behalve absolute aantallen zijn van enkele typen misdrijven ook de aantallen per 1000 inwoners opgenomen. De cijfers zijn uitgesplitst naar gemeente van plegen, wijk en buurt. Misdrijven waarvan de pleeglocatie niet aan een buurt is toe te kennen, worden in deze tabel niet meegeteld.

Gegevens beschikbaar over: 2017

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 15 maart 2018: Bij de regioaanduiding zijn de codering en indelingswijziging toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Er komen geen nieuwe cijfers in deze tabel. Door herindelingen is het voor veel buurten niet mogelijk ze van jaar op jaar te vergelijken. Maart 2019 komt er een nieuwe tabel met cijfers over 2018.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83901NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83901NED

Geregistreerde vermogensmisdrijven, vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag en geweldsmisdrijven per wijk en buurt

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83901NED

Geregistreerde vermogensmisdrijven, vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag en geweldsmisdrijven per wijk en buurt