Dataset

Geregistreerde criminaliteit; politieregio en soort misdrijf, 1994-2007

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Criminaliteit
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over door de politie geregistreerde criminaliteit, de gehoorde verdachten en de opgehelderde misdrijven. De cijfers worden gegeven naar soort misdrijf en de politieregio waarin het misdrijf is gepleegd. De aangifte kan in een andere regio hebben plaatsgevonden. De cijfers over gehoorde verdachten worden ook naar geslacht gegeven.

Het soort misdrijf wordt gepresenteerd in een aantal hoofd- en subgroepen.

De geregistreerde misdrijven en gehoorde verdachten worden gerelateerd aan de bevolkingsomvang van 12-79 jaar. De gegevens op landelijk niveau zijn inclusief de gegevens van de Koninklijke Marechaussee en van de landelijke politiediensten. Voor de indeling van de gemeenten wordt uitgegaan van de indeling in het jaar volgend op het verslagjaar.

De tabel is stopgezet op 7 juli 2010. Over de geregistreerde criminaliteit is een nieuwe reeks vanaf 2005 opgenomen in de tabel: Gereg.criminaliteit; misdrijven naar soort misdrijf en politieregio.

Infoservice: http://www.cbs.nl/infoservice

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg 2005

Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37932

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37932

Geregistreerde misdrijven en opgehelderde misdrijven (totaal en per 100.000 inwoners 12 - 79 jaar), verdachten en omvang politieregio naar

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37932

Geregistreerde misdrijven en opgehelderde misdrijven (totaal en per 100.000 inwoners 12 - 79 jaar), verdachten en omvang politieregio naar