Dataset

Preventiemaatregelen tegen criminaliteit; politieregio (IVM), 2009-2011

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Criminaliteit
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

In deze tabel vindt u een overzicht van de aanwezigheid en het gebruik van preventieve maatregelen tegen criminaliteit onder de bevolking.

Het gaat over technische preventiemaatregelen, sociale preventiemaatregelen en preventie in totaliteit. Onder technische preventiemaatregelen (ook wel techno-preventie genoemd) verstaan we onder andere extra veiligheidssloten op buitendeuren of een alarminstallatie in huis. Van sociale preventiemaatregelen (ook wel socio-preventie genoemd) is sprake wanneer men bijvoorbeeld 's avonds het licht laat branden bij afwezigheid of waardevolle spullen meeneemt uit de auto.

Het gaat steeds om gegevens over de bevolking van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld. Opgenomen zijn de landelijke cijfers en de cijfers per politieregio. Door wijziging in vraagstelling, onderzoeksopzet en/of context zijn de IVM-gegevens van 2009 niet vergelijkbaar met gegevens uit andere bronnen, zoals de Integrale VeiligheidsMonitor (IVM) 2008, de VeiligheidsMonitor Rijk (VMR; 2005-2008) en eerdere veiligheids- en/of slachtofferenquêtes.

Gegevens beschikbaar van 2009 tot en met 2011.

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 13 maart 2015 Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Preventie; regio. Zie paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80733ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80733ned

Preventiemaatregelen tegen criminaliteit (inbraak en diefstal) Nederland en per politieregio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80733ned

Preventiemaatregelen tegen criminaliteit (inbraak en diefstal) Nederland en per politieregio