Dataset

Onveiligheidsbeleving; politieregio (IVM), 2008-2011

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Criminaliteit
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

In deze tabel vindt u een overzicht van de onveiligheidsbeleving van personen op basis van de Integrale VeiligheidsMonitor (IVM). Het gaat over onveiligheidsgevoelens, onveilige plekken in de eigen woongemeente,
inschatting eigen slachtofferkans, vermijdingsgedrag en respectloos gedrag. Het gaat steeds om gegevens over de bevolking van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld. Opgenomen zijn de landelijke cijfers en de cijfers per politieregio. Door wijziging in vraagstelling, onderzoeksopzet en/of context zijn de IVM-gegevens vanaf 2008 niet vergelijkbaar met gegevens uit andere bronnen, zoals de Veiligheidsmonitor Rijk (VMR; 2005-2008) en eerdere veiligheids- en/of slachtofferenquêtes. De enquête is uitgevoerd in het laatste kwartaal van het jaar.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2011.

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 19 maart 2015 Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door (On)veiligheidsbeleving; regio. Zie paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=72012ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/72012ned

Onveiligheidsbeleving in verband met criminaliteit, respectloos gedrag VeiligheidsMonitor naar regio (Nederland en politieregio).

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/72012ned

Onveiligheidsbeleving in verband met criminaliteit, respectloos gedrag VeiligheidsMonitor naar regio (Nederland en politieregio).