Dataset

Geregistreerde criminaliteit; soort misdrijf, 1999-2007

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Criminaliteit
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over door de politie geregistreerde criminaliteit, de gehoorde verdachten en de opgehelderde misdrijven. De cijfers worden gegeven naar soort misdrijf. De cijfers over gehoorde verdachten worden gegeven naar het geslacht en de meer- en minderjarigheid van de verdachte.

De geregistreerde misdrijven, opgehelderde misdrijven en gehoorde verdachten worden gerelateerd aan de bevolkingsomvang van 12-79 jaar.

Voor de indeling van de gemeenten wordt uitgegaan van de indeling in het jaar volgend op het verslagjaar.

De tabel is stopgezet op 7 juli 2010. Over de geregistreerde criminaliteit is een nieuwe reeks vanaf 2005 opgenomen in de tabel: Gereg.criminaliteit; misdrijven naar soort misdrijf en politieregio.

Infoservice: http://www.cbs.nl/infoservice

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg 2005

Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70871ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70871ned

Geregistreerde misdrijven(totaal en per 100.000 inwoners 12 - 79 jaar) naar type misdrijf volgens wetboek.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70871ned

Geregistreerde misdrijven(totaal en per 100.000 inwoners 12 - 79 jaar) naar type misdrijf volgens wetboek.