Dataset

Slachtofferschap online criminaliteit; persoonskenmerken

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 12-04-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over het slachtofferschap van online criminaliteit in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek. Het gaat om online oplichting en fraude, hacken, online bedreiging en intimidatie, en overige online delicten.

Doelpopulatie zijn inwoners van Nederland van 15 jaar en ouder in particuliere huishoudens. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar de kenmerken geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, seksuele oriëntatie, intersekse zijn, genderidentiteit, stedelijkheid van de gemeente, inkomen en welvaart.

De cijfers zijn gebaseerd op de Veiligheidsmonitor 2021 en 2023. Door wijzigingen in de vraagstellingen en in de onderzoeksopzet zijn de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor 2021 niet zonder meer te vergelijken met die van eerdere edities. Voor meer informatie zie de onderzoeksbeschrijving ‘Veiligheidsmonitor vanaf 2021’ in paragraaf 4.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2021

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 12 april 2024: Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van de tabel ‘Slachtofferschap online criminaliteit; persoonskenmerken, 2021’ (zie paragraaf 3).   Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe gegevens verschijnen tweejaarlijks omstreeks 1 maart.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85846NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85846NED

Online criminaliteit, oplichting, fraude, hacken, bedreiging, intimidatie Geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, seksuele oriëntatie, inkomen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85846NED

Online criminaliteit, oplichting, fraude, hacken, bedreiging, intimidatie Geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, seksuele oriëntatie, inkomen