Dataset

Geregistreerde misdrijven; soort misdrijf, plaats

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Politie (Rijk)
Bijgewerkt 27-09-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Criminaliteit
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over het aantal geregistreerde misdrijven per maand en per jaar. Deze worden uitgesplitst naar het soort misdrijf en per plaats. Bij de geregistreerde misdrijven zijn ook de pogingen opgenomen. Voor sommige misdrijven (bijvoorbeeld moord/doodslag) levert dat een veel hoger aantal op dan enkel het aantal voltooide misdrijven.

Sinds juli 2018 is het niet meer mogelijk om meerdere delicten, die verband met elkaar houden (samenloop), in één registratie vast te leggen. Een voorbeeld hiervan is een straatroof waarbij een vuurwapen (wapenbezit) wordt gebruikt. Indien in één registratie meerdere delicten voorkomen, werd vóór juli 2018 alleen het zwaarste delict geteld. Als gevolg van deze aanpassing is bij een aantal delicten een toename zichtbaar ten opzichte van 2018. Het gaat voornamelijk om huisvredebreuk, bijzondere wetten waaronder witwassen, wapenhandel waaronder wapenbezit, drugshandel, aantasting openbare orde en maatschappelijke integriteit overig waaronder belediging. Hierbij was de toename dan ook vooral zichtbaar in de laatste 6 maanden van 2018. Op het totaal aantal misdrijven heeft deze aanpassing maar een beperkt effect. Voor heel 2018 veroorzaakt dit een stijging van circa 1,0%. Sinds 30 april 2020 is het mogelijk om via Internet aangifte te doen van WhatsAppfraude (wordt ook wel vriend-in-nood fraude genoemd). Hiervan werd direct veelvuldig gebruik gemaakt. In de maanden mei t/m december 2020 werden circa 20.000 aangiften van WhatsAppfraude gedaan.

Het aantal van geregistreerde misdrijven vuurwerk 2022 is niet definitief. Bij dit delict zullen in het eerste half jaar 2023 nog veel incidenten met terugwerkende kracht als misdrijf worden aangemerkt en in de telling worden opgenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel worden geregeld geactualiseerd. Hierdoor kunnen er kleine verschillen met eerdere publicaties ontstaan. Actualisatie van de cijfers is nodig om bijvoorbeeld met terugwerkende kracht de herindeling van gemeenten of aanpassing codering met terugwerkende kracht te kunnen verwerken.

Wijzigingen per 15 september 2023: Cijfers over augustus zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? 16 oktober worden de cijfers over september toegevoegd.

Bestemmingspagina: https://politieopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=Politie&graphtype=Table&tableId=47015NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/47015NED

Geregistreerde misdrijven type misdrijf per woonplaats

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/47015NED

Geregistreerde misdrijven type misdrijf per woonplaats