Dataset

Geregistreerde misdrijven; soort misdrijf, wijk, buurt, jaarcijfers

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Politie (Rijk)
Updated 04/15/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Crime
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het aantal geregistreerde misdrijven per jaar. Deze worden uitgesplitst naar het soort misdrijf en per wijk en buurt. Bij de geregistreerde misdrijven zijn ook de pogingen opgenomen. Voor sommige misdrijven (bijvoorbeeld moord/doodslag) levert dat een veel hoger aantal op dan het aantal voltooide misdrijven. De gegevens per buurt worden voor alle jaren gepresenteerd volgens de buurtindeling van 2023. Deze geografische verfijning volgt uit de gemaakte afspraken bij de start van het publiceren van politiecijfers in 2018.

De publicatie van zedendelicten (inclusief kinderporno en kinderprostitutie) blijft zoals afgesproken, in verband met onthullingsrisico, beperkt tot jaartotalen per gemeente.

Sinds juli 2018 is het niet meer mogelijk om meerdere delicten, die verband met elkaar houden (samenloop), in één registratie vast te leggen. Een voorbeeld hiervan is een straatroof waarbij een vuurwapen (wapenbezit) wordt gebruikt. Indien in één registratie meerdere delicten voorkomen, werd vóór juli 2018 alleen het zwaarste delict geteld. Als gevolg van deze aanpassing is bij een aantal delicten een toename zichtbaar ten opzichte van 2018. Het gaat voornamelijk om huisvredebreuk (10%), bijzondere wetten (9%) waaronder witwassen, wapenhandel (16%) waaronder wapenbezit, drugshandel (5%), aantasting openbare orde (8%) en maatschappelijke integriteit overig (9%) waaronder belediging. Hierbij was de toename dan ook vooral zichtbaar in de laatste 6 maanden van 2018. Op het totaal aantal misdrijven heeft deze aanpassing maar een beperkt effect. Voor 2018 veroorzaakt dit een stijging van circa 0,5%.

Het aantal van geregistreerde misdrijven vuurwerk 2023 is niet definitief. Bij dit delict zullen in het eerste half jaar 2024 nog veel incidenten met terugwerkende kracht als misdrijf worden aangemerkt en in de telling worden opgenomen

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel worden geregeld geactualiseerd. Hierdoor kunnen er kleine verschillen met eerdere publicaties ontstaan. Actualisatie van de cijfers is nodig om bijvoorbeeld met terugwerkende kracht de herindeling van gemeenten of aanpassing codering met terugwerkende kracht te kunnen verwerken.

Wijzigingen per 15 april 2024: Cijfers over 2023 zijn geactualiseerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Januari 2025 worden de cijfers over 2024 toegevoegd.

Landing page: https://politieopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=Politie&graphtype=Table&tableId=47018NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/47018NED

Geregistreerde misdrijven type misdrijf per wijk en buurt

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/47018NED

Geregistreerde misdrijven type misdrijf per wijk en buurt