Dataset

Regionaal economische jaarcijfers SBI'74

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Space and infrastructure
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Productie, verbruik, toegevoegde waarde, lonen, sociale lasten, indirecte belastingen, overig inkomen en arbeidsvolume; per bedrijfsindeling naar regio.

Gegevens beschikbaar: 1970-1993 Frequentie: stopgezet

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=PCR7016

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/PCR7016

Productie, verbruik, toegevoegde waarde, lonen, sociale lasten, indirecte belastingen, overig inkomen en arbeidsvolume;

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/PCR7016

Productie, verbruik, toegevoegde waarde, lonen, sociale lasten, indirecte belastingen, overig inkomen en arbeidsvolume;