Dataset

Geregistreerde criminaliteit; tijdreeks vanaf 1948

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/14/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Crime
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over misdrijven die door de politie zijn geregistreerd. Behalve de absolute aantallen misdrijven zijn in de tabel ook de aantallen misdrijven per 1000 inwoners opgenomen. Daarnaast bevat de tabel het aantal misdrijven dat inmiddels is opgehelderd en hoe vaak verdachten bij deze misdrijven zijn geregistreerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1948.

Status van de cijfers: De cijfers over de jaren 1948-2020 zijn definitief. De cijfers over 2021 en 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per maart 2023: De cijfers over 2020 en 2021 zijn vernieuwd. De cijfers over 2020 zijn definitief geworden. De cijfers over 2022 zijn nieuw.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers komen in maart 2024.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83723NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83723NED

Geregistreerde en opgehelderde misdrijven en registraties van verdachten naar verslagjaar

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83723NED

Geregistreerde en opgehelderde misdrijven en registraties van verdachten naar verslagjaar