Dataset

Slachtofferschap online criminaliteit; regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 04/12/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het slachtofferschap van online criminaliteit in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek. Het gaat hierbij om online oplichting en fraude, hacken, bedreiging en intimidatie en overige online delicten.

Doelpopulatie zijn inwoners van Nederland van 15 jaar en ouder in particuliere huishoudens. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar landsdeel, provincie, 70-duizend-plus-gemeenten (waaronder ook de G4 en G40), basisteams, politiedistricten en regionale eenheden.

De cijfers zijn gebaseerd op de Veiligheidsmonitor 2021 en 2023. Door wijzigingen in de vraagstellingen en in de onderzoeksopzet zijn de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor vanaf 2021 niet zonder meer te vergelijken met die van eerdere edities. Voor meer informatie zie de in paragraaf 4 opgenomen onderzoeksbeschrijving ‘Veiligheidsmonitor vanaf 2021’.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2021

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 12 april 2024: De tabel is geactualiseerd met cijfers van de Veiligheidsmonitor 2023. Bij phishing is het item ‘Deed zich voor als beleggingsbedrijf’ toegevoegd bij werkwijze van de dader. De labels en de volgorde van de regiototalen zijn aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe gegevens verschijnen tweejaarlijks omstreeks 1 december

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85472NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85472NED

Oplichting, fraude, hacken, bedreiging, intimidatie, pesten, stalken Regionale eenheden, politiedistricten, basisteams, gemeente

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85472NED

Oplichting, fraude, hacken, bedreiging, intimidatie, pesten, stalken Regionale eenheden, politiedistricten, basisteams, gemeente