Dataset

Slachtofferschap traditionele criminaliteit; regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 04/12/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het slachtofferschap van traditionele criminaliteit in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek. Het gaat om geweldsdelicten, vermogensdelicten en vernielingen.

Doelpopulatie zijn inwoners van Nederland van 15 jaar en ouder in particuliere huishoudens. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar landsdeel, provincie, 70-duizend-plus-gemeenten (waaronder ook de G4 en G40), basisteams, politiedistricten en regionale eenheden.

De cijfers zijn gebaseerd op de Veiligheidsmonitor 2021 en 2023. Door wijzigingen in de vraagstellingen en in de onderzoeksopzet zijn de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor vanaf 2021 niet zonder meer te vergelijken met die van eerdere edities. Voor meer informatie zie de in paragraaf 4 opgenomen onderzoeksbeschrijving ‘Veiligheidsmonitor vanaf 2021’.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2021

Wijziging per 12 april 2024: De labels en de volgorde van de regiototalen zijn aangepast.

Wijzigingen per 5 maart 2024: De tabel is geactualiseerd met cijfers van de Veiligheidsmonitor 2023. De volgorde van de onderwerpen is aangepast. Dit heeft geen gevolgen voor de cijfers.

Wijzigingen per 1 maart 2024: Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is toch achteraf een onvolkomenheid geconstateerd in de cijfers van 2021. Cijfers voor de basisteams Nieuw West-Zuid, Nieuw West-Noord, Lekpoort, Nissewaard en Lek en Merwede zijn gecorrigeerd, evenals cijfers voor de gemeenten Schiedam, ’s Gravenhage en ’s Hertogenbosch. Daarnaast zijn op verschillende plekken correcties gedaan bij cellen met onvoldoende waarnemingen (weergegeven als puntje).

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe gegevens verschijnen tweejaarlijks omstreeks 1 maart.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85322NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85322NED

Geweldsdelicten, vermogensdelicten, vernielingen Regionale eenheden, politiedistricten, basisteams, gemeente

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85322NED

Geweldsdelicten, vermogensdelicten, vernielingen Regionale eenheden, politiedistricten, basisteams, gemeente