Dataset

Ondervonden delicten traditionele criminaliteit; regio, 2021

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/08/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het aantal ondervonden delicten van traditionele criminaliteit (geweld, vermogensdelicten en vernielingen) door inwoners van Nederland van 15 jaar en ouder in particuliere huishoudens in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar regio zoals provincie, gemeente en politieregio.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2021

Status van de cijfers: Definitief.

Wijzigingen per 8 mei 2024 Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet van toepassing, deze tabel is komen te vervallen. Deze tabel is vervangen door de tabel ‘Ondervonden delicten traditionele criminaliteit; regio’ (zie paragraaf 3).

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85691NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85691NED

Geweldsdelicten, vermogensdelicten, vernielingen Regionale eenheden, politiedistricten, basisteams, gemeente

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85691NED

Geweldsdelicten, vermogensdelicten, vernielingen Regionale eenheden, politiedistricten, basisteams, gemeente