Dataset

Ondervonden delicten traditionele criminaliteit; persoonskenmerken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/08/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het aantal ondervonden delicten van traditionele criminaliteit (geweldsdelicten, vermogensdelicten en vernielingen) in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek.

Doelpopulatie zijn inwoners van Nederland van 15 jaar en ouder in particuliere huishoudens. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar de kenmerken geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, seksuele oriëntatie, intersekse zijn, genderidentiteit, stedelijkheid van de gemeente, inkomen en welvaart.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2021

Status van de cijfers: Definitief.

Wijzigingen per 8 mei 2024 Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van de tabel ‘Ondervonden delicten traditionele criminaliteit; persoonskenmerken, 2021’ (zie paragraaf 3).

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe gegevens verschijnen tweejaarlijks omstreeks 1 maart.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85954NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85954NED

Geweldsdelicten, vermogensdelicten, vernielingen Geslacht, leeftijd, onderwijs, seksuele orientatie, stedelijkheid

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85954NED

Geweldsdelicten, vermogensdelicten, vernielingen Geslacht, leeftijd, onderwijs, seksuele orientatie, stedelijkheid