Dataset

Trots, trend en traditie in het Noorden

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Groningen (Gemeente)
Updated 05/06/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Trots, trend en traditie in het Noorden De samenhang tussen innovatie, cultuur en identiteit in de Noord-Nederlandse economie. De drie noordelijke provincies hebben wel veel gemeen. In cultureel opzicht is het Noorden over het algemeen ten opzichte van Nederland minder religieus, minder traditioneel, minder hiërarchisch en meer egalitair. Het sterkst is dat in streken met een door socialisme of communisme gekleurde geschiedenis. Er zijn echter ook streken die vooral protestants conservatief zijn. Naast allerlei verschillen hebben de drie provincies een gezamenlijke geschiedenis, is er iets als een noordelijke identiteit en cultuur, en zijn er overeenkomende economische kenmerken in het Noorden. In economisch opzicht kenmerkt het Noorden zich van oudsher door het belang van landbouw en aan de landbouw gerelateerde industrie – denk aan de zuivelindustrie, aardappelzetmeelindustrie en kartonindustrie. Toch is de noordelijke economie bepaald niet een agrarische economie te noemen. Net als in Nederland is de dienstensector de grootste sector. Het Noorden is een ‘ijle economie’ met een kleine en minder koopkrachtige bevolking en dus een kleinere eigen afzetmarkt.

Het Noorden krijgt al enkele decennia regionaal-economische steun van het Rijk (en Europa). Macroeconomische gegevens laten zien dat het Noorden een achterstand had en heeft: het regionale bruto binnenlands product en het regionale inkomen zijn er lager, en de werkloosheid is er hoger dan landelijk.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Trots, trend en traditie in het Noorden, 2009

PDF CC-BY (4.0)

Auteur: Engbert Boneschansker, Gert-Jan Hospers, BBO/universiteit Twenthe

Opdrachtgever: Kamer van Koophandel Noord-Nederland