Dataset

Potentieel ultradiepe geothermie Kolenkalk

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/23/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Economy
  • Nature and environment
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

In opdracht van de provincie Zuid-Holland is door IF-Technology de studie "Potentieel geothermie in Zuid-Holland" uitgevoerd, 2 december 2016. Op deze kaart is de potentie voor geothermie voor de Kolenkalk weergegeven door de aan- of afwezigheid van de Kolenkalk. Geothermie staat ook bekend als aardwarmte.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_energie/MapServer/WMSServer?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=Potentieel_ultradiepe_geothermie_Kolenkalk23222&CRS=EPSG:28992&bbox=43662.62000000104,406692.0,130480.8759999983,483120.0&width=768&styles=&height=676&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Potentieel_ultradiepe_geothermie_Kolenkalk23222

OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_energie/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

accessPoint

BE_GT_POT_UDG_KOLENKALK gecomprimeerde GeoTIFF

ATOM Publiek domein

https://geo.zuid-holland.nl/Data/atom/bodem/BE_GT_POT_UDG_KOLENKALK.xml

accessPoint

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Potentieel ultradiepe geothermie Kolenkalk

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Bodem/Bodem_energie/MapServer

accessPoint