Dataset

Slachtofferschap traditionele criminaliteit; persoonskenmerken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 04/12/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het slachtofferschap van traditionele criminaliteit in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek. Het gaat om geweldsdelicten, vermogensdelicten en vernielingen.

Doelpopulatie zijn inwoners van Nederland van 15 jaar en ouder in particuliere huishoudens. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar de kenmerken geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, seksuele oriëntatie, intersekse zijn, genderidentiteit, stedelijkheid van de gemeente, inkomen en welvaart.

De cijfers zijn gebaseerd op de Veiligheidsmonitor 2021 en 2023. Door wijzigingen in de vraagstellingen en in de onderzoeksopzet zijn de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor 2021 niet zonder meer te vergelijken met die van eerdere edities. Voor meer informatie zie de onderzoeksbeschrijving ‘Veiligheidsmonitor vanaf 2021’ in paragraaf 4.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2021

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 12 april 2024: Bij het onderwerp diefstal van andere motorvoertuigen zijn enkele labels aangepast. Daarnaast zijn twee onderwerpen omgedraaid en is een ander onderwerp verder ingesprongen. Ook bij het persoonskenmerk genderidentiteit is een label aangepast.

Wijzigingen per 1 maart 2024: Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van de tabel ‘Slachtofferschap traditionele criminaliteit; persoonskenmerken, 2021’ (zie paragraaf 3).

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe gegevens verschijnen tweejaarlijks omstreeks 1 maart.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85845NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85845NED

Traditionele criminaliteit, geweld, vermogensdelicten, vernielingen Geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, seksuele oriëntatie, inkomen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85845NED

Traditionele criminaliteit, geweld, vermogensdelicten, vernielingen Geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, seksuele oriëntatie, inkomen