Dataset

Geregistreerde werkloosheid 2001-2014 derde kwartaal

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over de niet seizoensgecorrigeerde geregistreerde werkloosheid absoluut en in procenten uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en duur van de inschrijving bij het UWV.

Gegevens beschikbaar vanaf 1e kwartaal 2001 tot en met 3e kwartaal 2014.

Status van de cijfers Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijzigingen per 9 april 2015: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 20 november 2014: De cijfers over het tweede en derde kwartaal 2014 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet. De actualisering van 20 november 2014 was de laatste actualisering van deze tabel. Met ingang van 2015 is het CBS namelijk overgestapt op de internationale definitie van werkloosheid. Deze overstap maakt onderdeel uit van de strategie om zoveel mogelijk aan te sluiten bij internationale definities en daarmee onderlinge vergelijkbaarheid mogelijk te maken en verwarring te voorkomen. De cijfers volgens de nationale definitie worden voorlopig nog voortgezet zoals ook de cijfers over geregistreerde werkloosheid zijn voortgezet toen werd overgestapt op de nationale definitie van werkloosheid. Met de overgang op de internationale definitie, worden de cijfers over de geregistreerde werkloosheid stopgezet om verwarring als gevolg van te vele definities te voorkomen. Cijfers over het aantal ingeschreven werkzoekenden bij het UWV-werkbedrijf zijn wel nog beschikbaar, zie de link in paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80719ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80719ned

Geregistreerde werkloosheid absoluut en in procenten naar jaar en kwartaal

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80719ned

Geregistreerde werkloosheid absoluut en in procenten naar jaar en kwartaal